Notat teknik

Tegn dine noter

Ved at tegne mine noter kan jeg holde fokus i en møde eller undervisningssituationen og kan jeg huske hvad der blev talt om.

For mig betyder fokus at undgå at ‘sove i timen’, sidde uroligt eller at kommentere unødvendigt. Når der bliver sagt noget jeg synes er ukorekt, sjovt eller komisk.

Link: Derfor tegner jeg mine notater
Beskrivelse af hvordan jeg bliver hjulpet af at tegne notater samt teori og links til videnskabelige artikler.

Dette eksempel på et mødenotat fra et helt almindeligt afdelingsmøde, indeholder både rammer ikoner og tekst, der er i virkeligheden ikke ret meget der er tegnet. Personale ændringer, nye kolleger, kontorpladser mv. er samlet med en skravering. Skraveringen har især haft til formål at holde koncentrationen, ind til der igen kom en dato, et navn ell. jeg skulle notere. Jeg er nok gået tilbage til skraveringen flere gange mellem de øvrige noter.
(person og virksomheds data er fjernet fra notatet)

Dette eksempel er fra et møde i den samme gruppe. Indholdet på mødet handlede mere om firma procedurer og overordnede henstillinger end de praktiske og orienterende fakta fra mødet ovenfor.
Jeg kan huske mødet og hvad jeg fik med fra det, men jeg tror ikke at de kollegaer der var med vil kunne genkende og rekonstruere informationen ud fra mit notat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *