..det er hermed noteret!

Jeg tegner… både ting ind i hovedet og ud af hovedet.

At tegne.. ny viden IND i hukommelsen

Tegnede noter

Jeg har lært at skærpe min fokusering, koncentration og hukommelse ved at tegne i mine notater.

Notatet her er meget tegnet, så figurativt noterer jeg sjældent.

Flere eksempler under notat teknik.

Kontaktinformation

Værksted i Vanløse
Epost:
marita.lauridsen
hos gmail.com